TURKWATT

Tarımsal Sulama Solar Sistemleri

Tarımsal Sulama Solar Sistemleri

Elektriğin ulaştırılamadığı yerlerde su temini ve tarımsal sulama amacıyla tasarımlamış olduğumuz güneş enerjili sulama sistemlerinin montaj işlemi saha uygulamalarına benzer.Türk Mügendisliği


Ülkemizde tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi, sulama, ürün kurutma, sera ve hayvan barınaklarının ısıtma ve soğutulması için fazla miktarda enerji kullanılır.

Elektriğin ulaştırılamadığı yerlerde su temini ve tarımsal sulama amacıyla tasarımlamış olduğumuz güneş enerjili sulama sistemlerinin montaj işlemi saha uygulamalarına benzer Sulama uygulamalarında motorların çalıştırılması için kullanılan elektrik miktarı doğrudan enerji tüketimini oluşturur ve bu tüketim de çiftçinin en önemli gideridir.

Güneş panellerinden gelen enerji kablolar ile çevirici sistemimizden geçip direkt olarak mevcuttaki sulama pompasına enerji aktarımında bulunarak pompanın suyu dışarı atmasını sağlar. Sulama sistemlerinde güneş enerjisi ile elektrik üretimi kurulumu kolay bir enerji üretim aracı olduğu gibi, uzun ömürlü, işletme maliyeti olmayan, pratik ve seyyar olması gibi nedenlerden ötürü öncelikli tercih sebebi olmaktadır.

Uygulama alanları hem yerde hem de saha üzerinde yapılabilmektedir. Tarımsal sulama işlemlerinde güneş pillerinden yararlanılması durumunda gerekli su miktarı, sulama gereken zaman, su kaynağının durumu, su miktarı, kuyu derinliği, suyun kimyasal yapısı ve su depolama tanklarının kapasitesi gibi özellikler kesinlikle dikkate alınmalıdır.

Şebekeden bağımsız çalışan ve bakım maliyeti yok denecek kadar az olan sistemlerdir. Kısa sürede montajı yapılarak devreye alınabilen bu sistemler uzun ömürlü ve mobil halde de tasarlanabilir.

Enerji kaybı çok düşük olan tarımsal sulamada kullanılan güneş enerji sistemi jeneratör akü gibi cihazlara gereksinim duymaz.

Sahada açık durumda kullanılan bu cihazların montaj sonrasında topraklama işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir.

TURKWATT bünyesinde 1HP ile 125HP arasındaki pompalar için hazırlanmış güneş enerji sistemleri bulunmaktadır.

Kullanılan yüzey ve dalgıç pompalarında; pompa mesafesi, pompa sayısı ve pompa derinliği tasarlanacak olan güneş enerji sisteminin hesaplanmasında önemli bir yer alır. Bu hesaplamalar için TURKWATT Müşteri temsilcisi ile pompalar hakkında tüm bilgiyi eksiksiz olarak bildirmeniz halinde gerçekçi bir hesaplamaya ulaşılmış olacaktır.