Teknik Servis


1.Garanti süresi, malın fatura tarihinden itibaren başlar ve 24 aydır.

2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.

3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.

4.Bu süre,mala ilişkin arızanın servis istasyonuna ,servis istasyonunun olmaması durumunda,malın satıcısı,bayii,acentası,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

5.Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar,benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek ve iletmek zorundadır.

6.Malın garantisi süresi içerisinde montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde,işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.Kullanım hatası haricinde meydana gelebilecek durumlarda servis ve yol ücreti kullanıcıdan tahsil edilir.

7.Tamiri için gereken azami sürenin aşılması durumunda TURKWATT servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edilebilir.

8.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalardan, tüm doğal olaylardan, yanlış kullanımdan, yabancı bir cismin çarparak ürüne zarar vermesi, cihazların çalınması, kırarak zarar verilmesi, yıldırım düşmesinden dolayı ileri gelen arızalar ile TURKWATT dışındaki kişi ya da kuruluşlarca yapılacak müdahalelerden doğabilecek tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır. Akülerin uygun olmayan çevre koşullarında kullanılması ve sökülmesi durumunda garanti geçersiz olacaktır.

9.Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Rekabetim Korunması Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bakım

Güneş enerjisi sistemlerinin temiz tutulması sistemin enerji verimliliği için önemli bir durumdur.

Ayda bir periyodik aralıklarla yapılması gereken panel temizliği için dilerseniz profesyonel temizlik şirketi ile anlaşabilir ya da saf su ile kendi bakımınızı sağlayabilirsiniz. Bu bakımların yapıldığı sırada sahada açıkta bulunan bazı kabloların ve yapı sisteminin dış etkenlere ve zorlamalara karşı periyodik kontrollerinin yapılası ve sahada bulunan invertör hava filtrelerinin temizlenmesi gerekmektedir.